Arkö Byalag

Väl mött till säsong 2020 önskar

ARKÖ BYALAG

Välkommen


Föreningen har till ändamål att tillvarataga de på Arkö, Brändö, Viskär och Skedholmen boendes gemensamma intressen och skall för vid varje tidpunkt gällande mål bl.a genom:


att verka för anslutning till föreningen av alla nämnda öar befintliga hushåll.


att främja medlemmars trivsel och utveckla gemenskap.


att bevaka, bevara och utveckla Arkös miljö.


att till berörda myndigheter framföra föreningens krav och i övrigt driva de av föreningens beslutande organ angivna frågor.


Ansvarig för hemsidan: Mikael Fast